کاهگل مصنوعی مدرن -آریسا محمدی دینانی هستم.علاقه زیادی که به رنگها و تر کیب آنها داشتم مرا بر آن داشت تا از سن نوجوانی با رنگها از نظر فام و جنس های متفاوت آن آشنا شوم و اغلب در کنار مدرسه ،کار با رنگ را تجربه کنم که شامل خطاطی بارنگطراحی با رنگ و رنگ […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه