قبل
بعدی

مطالب/ مقالات/ محتوای آموزشی / وبلاگ سایت

فروشگاه سایت کاهگل مصنوعی آریسا

محمدی دینانی هستم
علاقه زیادی که به رنگها و تر کیب آنها داشتم مرا بر آن داشت تا از سن نوجوانی با رنگها از نظر فام و جنس های متفاوت آن آشنا شوم و اغلب در کنار مدرسه ،کار با رنگ را تجربه کنم که شامل خطاطی بارنگ طراحی با رنگ و رنگ کاریهای صنعتی و ساختمانی وانجام کارهای هنری متفاوت با رنگ بود که هم در آمدی برایم بود و هم تجربه های مفیدی در اختیارم گذاشت ومرا به سمت تحقیق و پژوهش تئوری و عملی راجع به جنسیت انواع رنگ و ابزارهای اجرای کار سوق داد و این ماده مکمل صنعت و ساختمان مرابه شدت آغشته خود کردتا اولین اختراع خودرابانام رنگین کمان وسپس دومین رابانام رنگین کار به ثبت برسانم.و پس از آن در زمینه های دیگری چون اختراعات وتحقیقات علمی و پژوهشی فعالیت نموده ام که حاصل آن اجرای حدود ۵۰۰۰۰۰ متر مربع کارهای صنعتی و ساختمانی و ثبت چندین اختراع در زمینه های گوناگون بوده است .در سال ۱۳۸۶ با ساخت کارخانه رنگسازی ونو ، تولید انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی را شروع و راه اندازی نمودم .پس از شروع تحریم هاعلیه کشورمان و عدم ورود مواداولیه به قیمت مناسب آسیب اقتصادی جدی به کارتولید وارد شد که ادامه کار بسیار دشوار شد اما به سختی ادامه یافت.

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!