درخواست نمایندگی

 

1.مطالعه شرایط اخذ نمایندگی (در پائین صفحه).

2.تکمیل فرم درخواست نمایندگی

3.انجام تحقیقات محلی و بازدید از فروشگاه توسط کارشناسان بازاریابی و فروش جهت بررسی صلاحیت اخذ نمایندگی (طبق زمان اعلام شده به فرد درخواست کننده).

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]