پاسداری از زیست‌بوم ایران

ایران باستان چطور از زیست‌بوم خود پاسداری می‌کرد و امروز چطور؟ پاسداری از زیست‌بوم ایران – « می‌توان با ثبت ملی و فراگیر کردن جشن‌ها و پیشکش کردن شادمانی به مردم، آموزش و پرورش را برای پاسداری از زیست بوم ایران در روان مردم نهادینه کرد و کاستی‌ها و گرفتاری‌های کنونی را سامان داد.» به […]